Saxophone เบื้องต้นราคาพิเศษ 230 บาท
ปกติ 270 บาท
ประหยัด 40 บาท

สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนสามารถ เป่าแซกโซโฟน เป็นเพลงได้ โดยรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดจากประสบการณ์อันยาวนานในการสอนดนตรี เพื่อให้สามารถเข้าใจวิธีการีบรรเลงแซกโซโฟนได้ง่ายขึ้น ตามหลักวิชาดนตรีอย่างถูกต้อง โดย อาคม ทีฆวาทิน

ฝึกและเก่งได้ด้วยตัวเอง

สื่อการสอน Saxophone เบื้องต้น ชุดนี้ ถือเป็นแบบฝึกที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากผู้เขียนได้ค้นคว้า และเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานในการสอนดนตรี และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการจะเรียนรู้ ก็สามารถเข้าใจวิธีการบรรเลงแซกโซโฟนได้ง่ายขึ้น และถูกต้องตามหลักวิชาดนตรี โดยเฉพาะการใช้ลมหายใจอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ในเนื้อหาของสื่อการสอน ยังได้นำเสนอแบบฝึกหัด และขั้นตอนการบรรเลงควบคู่ไปกับทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น จึงหวังว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ และสามารถบรรเลงเพลงตามโน้ตสากลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาดนตรีสากล

เนื้อหาภายในหนังสือ:

• ประวัติของแซกโซโฟน

• แซกโซโฟนชนิดต่างๆ ที่นิยมในปัจจุบัน

• ส่วนประกอบของแซกโซโฟน

• ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น
เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี
การอ่านโน้ต
กุญแจประจำหลัก
โน้ตสากลในเรื่องของจังหวะ

• การฝึกเป่าแซกโซโฟน
แผนภูมิแสดงตำแหน่งที่สำคัญ
ภาพอักษรและหมายเลขใช้นิ้ว
ภาพการวางนิ้ว
ท่านั่งและท่ายืนในขณะเป่าแซกโซโฟน
การวางปากเป่า

• การเป่าตัวโน้ตต่างๆ

• แบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป่ามาก่อน
การเป่าโน้ตตัว โด (C) (ช่องที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ที (B) (คาบเส้นที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ลา (A) (ช่องที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ซอล (G) (คาบเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ฟา (F) (ช่องที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ที (E) (คาบเส้นที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว เร (D) (ใต้เส้นที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว โด (C) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 1 ใต้บรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว เร (D) (คาบเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว มี (E) (ช่องที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ฟา (F) (คาบเส้นที่ 5 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ซอล (G) (เหนือเส้นที่ 5 ของบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ลา (A) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 1 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว ที (B) (เหนือเส้นน้อยเส้นที่ 1 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว โด (C) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 2 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
การเป่าโน้ตตัว เร (D) (เหนือเส้นน้อยเส้นที่ 2 เหนือบรรทัด 5 เส้น)

• แบบฝึกสเกลต่างๆ
บทฝึกที่ 1 สเกล C major
บทฝึกที่ 2 สเกล G major
บทฝึกที่ 3 สเกล D major
บทฝึกที่ 4 สเกล F major
บทฝึกที่ 5 สเกล A minor
บทฝึกที่ 6 สเกล E minor
บทฝึกที่ 7 สเกล B minor
บทฝึกที่ 8 สเกล D minor

• บทเพลงฝึกฝนเพิ่มเติม
เพลงแมงมุม
เพลงดวงดาว
เพลง Honey Bee
เพลง Jingle Bells
เพลง Music Mix
เพลง Lightly Row
เพลงลูกสุนัขแสนรัก
เพลง SAILING
เพลง OH SUZANA
เพลง WOODEN HEART
เพลง When I Was Young
เพลง SILENT NIGHT
เพลง EDEL WEISS
เพลง Can’t help falling in love
เพลง Home, sweet home
เพลงใจประสาน
เพลง GYPSY MOON
เพลง AROUND THE WORLD
เพลง THE SOUND OF MUSIC
เพลงคิดถึง

• ศัพท์ดนตรี

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี:

Disc 1
• แนะนำวิทยากร
• ประวัติของแซกโซโฟน
• ส่วนประกอบของแซกโซโฟน
• ท่านั่งและท่ายืนในขณะเป่าแซกโซโฟน
• แบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่ไม่เคยเป่ามาก่อน
• การเป่าโน๊ตตัว ”โด”
• การเป่าโน๊ตตัว “ที”
• แบบฝึกหัดที่ 1
• การเป่าโน๊ตตัว “ลา”
• แบบฝึกหัดที่ 2
• แบบฝึกหัดที่ 2
• แบบฝึกหัดที่ 3
• การเป่าโน๊ตตัว “ฟา”
• การเป่าโน๊ตตัว “มี”
• การเป่าโน๊ตตัว “เร”
• การเป่าโน๊ตตัว “โดต่ำ”
• แบบฝึกหัดที่ 4
• แบบฝึกหัดที่ 5
• แบบฝึกหัดไล่เสียงสเกล C major (ทบทวนโน๊ตทั้งหมด)
• การเป่าโน๊ตตัว “เรสูง”
• การเป่าโน๊ตตัว “มีสูง”
• การเป่าโน๊ตตัว “ฟาสูง”
• แบบฝึกหัดที่ 6
• การเป่าโน๊ตตัว “ซอลสูง”
• การเป่าโน๊ตตัว “ลาสูง”
• การเป่าโน๊ตตัว “ทีสูง”
• แบบฝึกหัดที่ 7
• แบบฝึกหัดที่ 8
• การเป่าโน๊ตตัว “โดสูง”
• แบบฝึกหัดที่ 9
• การเป่าโน๊ตตัว “เรสูง”
• แบบฝึกหัดที่ 10

Disc 2
• การเป่าสเกล C major 2 octave
• แบบฝึกหัดที่ 11
• แบบฝึกหัดที่ 12
• แบบฝึกหัดที่ 13
• การเป่าโน๊ตตัว “ฟาชาร์ป”
• การเป่าสเกล G major
• แบบฝึกหัดที่ 14
• การเป่าโน๊ตตัว “โดชาร์ป”
• การเป่าสเกล D major
• แบบฝึกหัดที่ 15
• แบบฝึกหัดที่ 16
• การเป่าโน๊ตตัว “ลาชาร์ป”
• การเป่าโน๊ตตัว “เรสูง มีสูง ฟาสูง”
• การเป่าสเกล F major
• แบบฝึกหัดที่ 17
• การเป่าโน๊ตตัว “ซอลชาร์ป”
• การเป่าสเกล A major
• แบบฝึกหัดที่ 18
• การเป่าโน๊ตตัว “เรชาร์ป”
• การเป่าสเกล E minor
• แบบฝึกหัดที่ 19
• การเป่าสเกล B minor
• แบบฝึกหัดที่ 20
• การเป่าสเกล D minor
• แบบฝึกหัดที่ 21

Disc 3
• เพลงแมงมุม
• เพลงดวงดาว
• เพลง Honey Bee
• เพลง Jingle Bells
• เพลง Music Mix
• เพลง Lightly Rose
• เพลงลูกสุนัขแสนรัก
• เพลง Sailing
• เพลง Oh Suzana
• เพลง Wooden Heart
• เพลง When I Was Young
• เพลง Silent Night
• เพลง Edelweiss
• คำแนะนำ

เพิ่มเติม:

(ปกกล่องวีดีโอซีดี)

(ปกหลังกล่องวีดีโอซีดี)

(ScreenCD)

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273