หนังสือ Flute เบื้องต้นราคาพิเศษ 230 บาท
ปกติ 270 บาท
ประหยัด 40 บาท

สั่งซื้อหนังสือ Flute เบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเรียนรู้การเล่น ฟลุต ด้วยตนเอง สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนสามารถเล่นฟลุต เป็นเพลงได้ โดย อัจจิมา ทีฆวาทิน

ฝึกและเก่งได้ด้วยตัวเอง

ฟลุต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรี ที่เหมาะสำหรับการเริ่มเรียนดนตรีชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และยังมีท่าทางในการเป่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ สื่อการสอนชุดนี้ จะทำให้คุณเข้าใจในธรรมชาติของฟลุต ว่าเป็นอย่างไร ลักษณะและท่าทางการเป่าเป็นแบบใด พร้อมทั้งแบบฝึกต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้คุณมีความพร้อม ที่จะเรียนในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไปได้

เนื้อหาภายในหนังสือ:

• มารู้จักกับฟรุต (Flute)
– ประวัติของฟรุต
– ประเภทของฟรุต
– วัสดุที่ใช้ทำฟรุต
– ส่วนประกอบของฟรุต

• ทฤษฎีโน๊ตสากลเบื้องต้น
– เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี
– กุญแจประจำหลัก
– เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

• ฝึกการเล่นฟรุต
– ฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง
– สัญลักษณ์หมายเลขแทนนิ้วมือซ้ายขวา
– การวางนิ้ว
– ท่าทางในการเป่าฟรุต

• การอ่านโน๊ตและฝึกการเล่นฟรุต
– แบบฝึกหัดที่ 1
– หัดเล่นโน๊ตตัว ซอล (G)
– แบบฝึกหัดที่ 2
– หัดเล่นโน๊ตตัว ลา (A)
– แบบฝึกหัดที่ 3
– หัดเล่นโน๊ตตัว ที (B)
– เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
– ทบทวนโน๊ตตัว ซอล ลา ที (G A B)
– เพลง : Auntie Ludy
– แบบฝึกหัดที่ 4
– หัดเล่นโน๊ตตัว โด (C)
– แบบฝึกหัดที่ 5
– หัดเล่นโน๊ตตัว เร (D)
– แบบฝึกหัดที่ 6
– ทบทวนโน๊ต เร โด ที ลา ซอล
– โน๊ตประจุด
– เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
– เพลง : MARY HAD A LITTLE LAMB
– เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
– เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
– เครื่องหมายกำกับหายใจ
– เพลง LOVE ME TENDER
– เพลง ODE TO JOY
– เพลง CUCKOO
– เพลง LIGHTLY ROW
– ฝึกเล่นโน๊ตเขบ็ต 1 ชั้น โดยใช้เครื่องหมาย Tied, Staccato และโน๊ตประจุด
– แบบฝึกหัดที่ 7
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ป (F#)
– เครื่องหมายแปลงเสียง
– เพลง : SWEETLY SINGS THE DONKEY
– แบบฝึกหัดที่ 8
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟา (F)
– แบบฝึกหัดที่ 9
– หัดเล่นโน๊ตตัว มี (E)
– แบบฝึกหัดที่ 10
– หัดเล่นโน๊ตตัว มีสูง (E)

– แบบฝึกหัดที่ 11
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ปสูง (F#)
– แบบฝึกหัดที่ 12
– หัดเล่นโน๊ตตัว ซอลสูง (G)
– ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
– เพลง : Sakura
– เครื่องหมายประทุน
– เพลง : TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
– เพลง : LOVE CONCERTO
– แบบฝึกหัดที่ 13
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาสูง (F)
– แบบฝึกหัดที่ 14
– หัดเล่นโน๊ตตัว บีแฟลต (Bb)
– ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
– เพลง : LULLABY
– เพลง : JINGLE BELLS
– เพลง : HAPPY BIRTHDAY

• บทเพลงและบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
– เพลง : BADINAGE
– เพลง : LONG, LONG AGO
– เพลง : SILENT NIGHT
– ทำนอง (Melody)
– เพลง : แมงมุมลาย
– ประโยคเพลง (Phrase)
– เพลง : Can’t Help Falling In Love
– แบบฝึกหัดที่ 15
– หัดเล่นโน๊ตตัว เรต่ำ (D)
– แบบฝึกหัดที่ 16
– หัดเล่นโน๊ตตัว ลาสูง (A)
– แบบฝึกหัดที่ 17
– หัดเล่นโน๊ตตัว ทีสูง (B)
– แบบฝึกหัดที่ 18
– หัดเล่นโน๊ตตัว โดสูง (C)
– แบบฝึกหัดที่ 19
– หัดเล่นโน๊ตตัว เรสูง ( D )
– เพลง : GOOD KING WENCESLAS
– เครื่องหมาย โกดา
– เพลง : ช้าง
– บันไดเสียง C Major
– เครื่องหมาย D.S A I CODA
– เพลง : AND I LOVE YOU SO

• เพลงสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติม
– เพลง : DAISY BELL
– เพลง : พรปีใหม่
– เพลง : Whatever Will Be, Will be
– เพลง : TENNESSEE WALTZ
– เพลง : CRYING IN THE RAIN

• รวบรวมศัพท์ดนตรีต่างๆ ในบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด

• แผนผังการกดนิ้วของฟรุต

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี:
Disc 1
1. Show เพลง IF WE HOLD ON TOGETHER
2. แนะนำตัว
3. รู้จักกับฟลุต
4. การเลือกซื้อฟลุต
5. การฝึกเป่าฟลุต
6. การประกอบฟลุต
7. ฝึกการหายใจ
8. การวางนิ้ว
9. หัดเล่นโน้ตตัว “ซอล” (G)
10. หัดเล่นโน้ตตัว “ลา” (A)
11. หัดเล่นโน้ตตัว “ที” (B)
12. เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
13. หัดเล่นโน้ตตัว “โดสูง” (C)
14. หัดเล่นโน้ตตัว “เรสูง” (D)
15. โน้ตประจุด
16. เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
17. เพลง MARY HAD A LITTLE LAMB
18. เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
19. เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
20. เครื่องหมายกำกับการหายใจ
21. ฝึกเล่นโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

Disc 2
1. SHOW เพลง SOMETHING STUPID
2. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาชาร์ป” (F#)
3. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟา” (F)
4. หัดเล่นโน้ตตัว “มี” (E)
5. หัดเล่นโน้ตตัว “มีสูง” (E)
6. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาชาร์ปสูง” (F#)
7. หัดเล่นโน้ตตัว “ซอลสูง” (G)
8. ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
9. เครื่องหมายประทุน
10. เพลง TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
11. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาสูง” (F)
12. หัดเล่นโน้ตตัว “ทีแฟล็ต” (Bb)
13. ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
14. เพลง LULLABY
15. เพลง JINGLE BELLS
16. เพลง HAPPY BIRTHDAY
17. เพลง BADINAGE
18. เพลง LONG, LONG AGO
19. เพลง SILENT NIGHT
20. ทำนอง (Melody), ประโยคเพลง (Phrase)
21. หัดเล่นโน้ตตัว “เรต่ำ” (D)
22. หัดเล่นโน้ตตัว “ลาสูง” (A)
23. หัดเล่นโน้ตตัว “ทีสูง” (B)

Disc 3
1. SHOW เพลง VICTORY
2. หัดเล่นโน้ตตัว “โดสูง” (C)
3. หัดเล่นโน้ตตัว “เรสูง” (D)
4. เพลง GOOD KING WENCESLAS
5. เพลง WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
6. เครื่องหมาย Coda
7. ฝึกเป่าบันไดเสียง C Major
8. เครื่องหมาย D.S. al Coda
9. เพลง DAISY BELL
10. เพลงพรปีใหม่
11. เพลง WHATEVER WILL BE WILL BE
12. เพลง TENNESSEE WALTZ
13. สรุป
14. SPECIAL BONUS TRACK

เพิ่มเติม:
(ปกกล่องวีดีโอซีดี)

(ปกหลังกล่องวีดีโอซีดี)

(ScreenCD)

written by admin \\ tags: , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273