โน้ตขิมราคาพิเศษ 204 บาท
ปกติ 240 บาท
ประหยัด 36 บาท

โน้ตเพลงสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกตีขิม รวมโน้ตเพลงกว่า 100 บทเพลง พร้อม VCD บรรเลงขิมให้ดูทุกเพลงที่มีอยู่ในสื่อการสอน ทำให้สามารถฝึกตามได้ทันที (สำหรับฝึกตีเก็บ-ตีกรอ-การรัวขิม และโน้ตเพลงสำหรับเทคนิคการตีสะบัด-การตีสะเดาะ)

มี VideoCD บรรเลงขิมให้ดูทุกเพลง ทำให้สามารถฝึกตามได้ทันที

แบบฝึกหัดโน้ตขิมชุดนี้จะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักโน้ตเพลงขิม 100 เพลง ซึ่งนำเสนอโน้ตเพลงที่สามารถนำไปบรรเลงได้อย่างไพเราะนิ่มนวล โดยเป็นโน้ตเพลงที่ผู้คนส่วนใหญ่และนักดนตรีไทยรู้จัก อีกทั้งยังเป็นโน้ตแบบฝึกตีขิมสำหรับผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งมีโน้ตเพลงเบื้องต้นที่ใช้ฝึกหัดในการตีเก็บ การตีกรอ และการรัวขิม เพื่อเพิ่มทักษะในการตีขิม จนถึงระดับผู้เรียนที่ต้องการฝึกเทคนิคการตีขิม แบบฝึกชุดนี้ได้มีการนำเสนอโน้ตเพลงที่มีเทคนิคการตีสะบัด การตีสะเดาะทำให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีวีซีดีการบรรเลงขิมทุกเพลงควบคู่ไปกับการอ่านโน้ตเพลงขิม เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการอ่านโน้ต และสามารถบรรเลงขิมได้อย่างถูกต้องตามจังหวะของเพลง

รายชื่อเพลง:

• เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
• เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว
• เพลงลาวครวญ สองชั้น
• เพลงลาวล่องน่าน สองชั้น
• เพลงพม่าเขว ชั้นเดียว (เพลงช้าง)
• เพลงลาวจ้อย
• เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น
• เพลงทยอยญวน สองชั้น
• เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
• เพลงเต้ยโขง
• เพลงมะลิซ้อน
• เพลงสร้อยสนตัด สองชั้น
• เพลงฟ้อนเงี้ยว
• เพลงบูเซ็นซ็อค ทางใหม่
• เพลงบูเซ็นซ็อค ทางเก่า
• เพลงสร้อยลำปาง สองชั้น
• เพลงลาวเล่นน้ำ สองชั้น
• เพลงมอญดูดาว สองชั้น
• เพลงนางครวญ สองชั้น
• เพลงต้นบรเทศ สองชั้น
• เพลงต้นบรเทศ ชั้นเดียว
• เพลงบังใบ สองชั้น
• เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น
• เพลงลาวสวยรวย
• เพลงลาวกระแตเล็ก
• เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น
• เพลงเวสสุกรรม
• เพลงโหมโรงปฐมดุสิต
• เพลงขอมสุวรรณ
• เพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
• เพลงสาลิกาแก้ว
• เพลงยวนเคล้า
• เพลงแขกกุลิต สองชั้น
• เพลงค้างคาวกินกล้วย
• เพลงทองย่อน สองชั้น
• เพลงลาวเจริญศรี
• เพลงลาวสมเด็จ สองชั้น
• เพลงแต่ปางก่อน
• เพลงมาร์ชชิ่งทูจอร์เจียร์
• เพลงโยสลัม
• เพลงฝั่งโขง
• เพลงมอญท่าอิฐ
• เพลงสะสม
• เพลงแสนคำนึง สองชั้น
• เพลงจีนฮ่อแห่
• เพลงจีนไจ๋ยอ
• เพลงกล่อมนารี สองชั้น
• เพลงครวญ
• เพลงเรือนมยุรา
• เพลงสุดสงวน สองชั้น
• เพลงสามัคคีชุมนุม
• เพลงลอยกระทง
• เพลงมหาฤกษ์ (แบบสั้น)
• เพลงมหาฤกษ์ (แบบยาว)
• เพลงชาติไทย
• เพลงสรรเสริญพระบารมี
• เพลงเดือนเพ็ญ
• เพลงกุหลาบเวียงพิงค์
• เพลงหนูมาลี
• เพลงระบำสุโขทัย
• เพลงลาวเดินดง
• เพลงเขมรเอวบาง
• เพลงมยุราภิรมย์ สองชั้น
• เพลงเซเหลเมา
• เพลงเขมรโพธิสัตว์ สองชั้น
• เพลงชุมนุมเผ่าไทย (ไทยกลาง)
• เพลงชุมนุมเผ่าไทย (ไทยลานนา)
• เพลงชุมนุมเผ่าไทย (ไทยใหญ่)
• เพลงชุมนุมเผ่าไทย (ไทยลานช้าง)
• เพลงชุมนุมเผ่าไทย (สิบสองจุไท)
• เพลงชุมนุมเผ่าไทย (ไทยอาหม)
• เพลงลาวดวงเดือน
• เพลงเทพธิดาเทวี
• เพลงลาวกระทบไม้
• เพลงเขมรไทรโยค
• เพลงลาวดำเนินทราย
• เพลงธรณีกรรแสง สองชั้น (เพลงโศก)
• เพลงนกเขาขะแมร์ สามชั้น
• เพลงนกเขาขะแมร์ สองชั้น
• เพลงลาวคำหอม
• เพลงลาวลำปาง
• เพลงลาวเจ้าซู
• เพลงลาวดวงดอกไม้
• เพลงแขกต่อยหม้อ สามชั้น
• เพลงแขกต่อยหม้อ สองชั้น
• เพลงแขกต่อยหม้อ ชั้นเดียว
• เพลงแขกมอญบางช้าง
• เพลงแขกบันตน
• เพลงแขกขาว
• เพลงมหาชัย
• เพลงจีนหลวง
• เพลงบุหลันลอยเลื่อน
• เพลงเขมรไล่ควาย
• เพลงสีนวล
• เพลงพม่าแปลง สองชั้น (เพลงโศก)
• เพลงแขกเชิญเจ้า
• เพลงขอมทรงเครื่อง สามชั้น ท่อน ๑
• เพลงขอมทรงเครื่อง สามชั้น ท่อน ๒
• เพลงขอมทรงเครื่อง สองชั้น
• เพลงลาวแพนน้อย

เพิ่มเติม:

(ปกกล่องวีดีโอซีดี)

(ปกหลังกล่องวีดีโอซีดี)

(ScreenCD)

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273