เปิดร้านยาคุณภาพราคาพิเศษ 128 บาท
ปกติ 150 บาท
ประหยัด
22 บาท

หนังสือคู่มือสำหรับผู้สนใจ หรือผู้ที่ต้องการเปิดร้านยา

โปรดทราบ!!! หนังสือชุดนี้เป็นหนังสือสภาพ 80% แต่เป็นหนังสือมือหนึ่งที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

หนังสือ “เปิดร้านยาคุณภาพ” รวมข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเปิดร้านยาได้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการเปิดร้านยาได้เห็นภาพธุรกิจร้านยาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย วิชาชีพ จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยรวมเนื้อหาตั้งแต่การขออนุญาตเปิดร้านขายยา กลยุทธ์ในการเลือกทำเล การเลือกสินค้า แหล่งที่จะซื้อ ไปจนถึงการบริหารคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่ มีความรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านยามาก่อน เขียนโดย ภญ. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ และ ภญ. วิรา ปราการพิลาศ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจขายยา

เนื้อหาภายใน:

กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับร้านขายยาแผนปัจจุบัน
• หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาต
• หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
• ประเภทของยาตามกฎหมาย ความสำคัญและการจำแนก
• อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต
• ยาที่ห้ามจำหน่าย ความสำคัญ และวิธีการจำแนก
• การจัดวางยา
• บัญชีซื้อยา – ขายยา และบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• ป้ายที่ร้านยาต้องจัดทำ
• การจัดสถานที่และอุปกรณ์
• ภาชนะบรรจะยาที่จ่าย

การขออนุญาต การทำบัญชี และการเสียภาษี
• การขออนุญาตขายยา
• ขั้นตอนการขออนุญาตขายยา
• การขอใบแทนใบอนุญาต
• การขออนุญาตกรณีอื่นๆ
• การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
• การทำบัญชีในร้านยา
• การเสียภาษีอากร
• การยื่นชำระภาษีโรงเรือน
• การยื่นชำระภาษีป้าย
• การกำหนดอัตราภาษีป้าย
• การจัดทำป้ายร้าน
• จดใบทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)
• แหล่งเงินทุน

การบริหารจัดการธุรกิจร้านยา
• กลุ่มลูกค้า (Target groups)
• การวิเคราะห์การตลาด
• กลยุทธ์หลักของการบริหารจัดการร้านยา

มาตรฐานร้านยาสู่ร้านยาคุณภาพ
• มาตรฐานร้านยา และร้านยาคุณภาพคืออะไร
• ขั้นตอนในการสมัครและดำเนินการเพื่อขอรับรองคุณภาพ
• อัตราค่าธรรมเนียมในการขอประเมินรับรองคุณภาพร้านยา
• ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นร้านยาคุณภาพ

Pharmacy Network (เครือข่ายร้านยาเข้มแข็ง)
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• คุณสมบัติสมาชิก
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับร้านยา
• ทำไมต้องใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์กับร้านยา
• คุณสมบัติงานร้านขายยา POSMED

รายชื่อยาและสินค้าเสริม
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านยา

written by admin \\ tags: , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273