หัดเล่นกีต้าร์โปร่ง Finger Styleราคาพิเศษ 230 บาท
ปกติ 270 บาท
ประหยัด
40 บาท

สำหรับผู้สนใจการเล่นกีต้าร์โปร่ง โดยใช้นิ้วดีด หรือที่เรียกว่า Finger Style (กีต้าร์สไตล์นิ้ว) ทั้งมือเก่าและมือใหม่ทุกระดับ ดำเนินการสอนโดย Calo Guitarist เล่นไม่เป็นก็เก่งได้ สอนละเอียดทุกขั้นตอน เล่นตามได้ทันที

สื่อการสอนชุดนี้เป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจการเล่นกีต้าร์โปร่งโดยใช้นิ้ว ดีด หรือที่เรียกว่า “Finger Style” (กีต้าร์สไตล์นิ้ว) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งที่เล่นไม่เป็นเลย หรือเคยเล่นมาบ้างแล้วโดยใช้ปิ๊กดีด ซึ่งมีบางคนอยากจะลองเล่นแบบเกากีต้าร์ด้วยนิ้ว แต่ไม่ทราบว่าจะใช้นิ้วมือขวาอย่างไร ดังนั้น สื่อการสอนชุดนี้ จึงเป็นคำตอบสำหรับความต้องการที่ว่านี้ โดยแบ่งขั้นตอนทั้งหมดออกเป็น 10 ขั้นตอน และมีการปูพื้นฐานการจับคอร์ดและตีคอร์ด (เพื่อให้กล้ามเนื้อมือซ้ายทำงาน) ให้กับผู้ที่ไม่เคยเล่นกีต้าร์มาก่อนด้วย

เนื้อหาภายในหนังสือ:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีต้าร์
ท่าทางการจับกีต้าร์
ส่วนประกอบของกีต้าร์
การตั้งสายกีต้าร์
การตั้งสายกีต้าร์ 6 สาย
การตั้งสายกีต้าร์ 12 สาย
การตั้งสายกีต้าร์ 6 สาย ในแบบต่างๆ
แนะนำการเลือกซื้อกีต้าร์โปร่งและกีต้าร์โปร่งไฟฟ้า
ลักษณะกีต้าร์โปร่งและกีต้าร์โปร่งไฟฟ้าแบบต่างๆ

Step 1 รู้จักคอร์ด สัญลักษณ์ และแผนผังคอร์ด (Chord Diagram)
สัญลักษณ์และแผนผังคอร์ด (Chord Diagram)
ชื่อคอร์ด
โครงสร้างคอร์ด

Step 2 ปูพื้นฐานด้วยการหัดจับคอร์ด-ตีคอร์ดให้เป็น
สัญลักษณ์ต่างๆ ในการฝึกหัดตีคอร์ด
ฝึกมือซ้าย-หัดจับคอร์ด (ตีคอร์ดลง)
Exercise 1 ฝึกจับและเปลี่ยนคอร์ดกลุ่ม C-Am
Exercise 2 ฝึกเปลี่ยนคอร์ดห้องละ 1 คอร์ด
Exercise 3 ฝึกจับและเปลี่ยนคอร์ดกลุ่ม Dm-G7
Exercise 4 ฝึกเปลี่ยนคอร์ดห้องละ 1 คอร์ด
Exercise 5 สลับการเปลี่ยนคอร์ดข้ามกลุ่ม C-G7
Exercise 6 สลับการเปลี่ยนคอร์ดข้ามกลุ่ม Am-Dm
Exercise 7 รวมกลุ่มคอร์ด C-Am-Dm-G7
Exercise 8 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด Em
Exercise 9 ฝึกใช้คอร์ด Em เพิ่มเติม
Exercise 10 ฝึกใช้คอร์ด Em เพิ่มเติม
Exercise 11 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด A7
Exercise 12 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด E7
Exercise 13 ฝึกใช้คอร์ด A7, E7 เพิ่มเติม
Exercise 14 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด D7
Exercise 15 ฝึกใช้คอร์ด D7 เพิ่มเติม
Exercise 16 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด A
Exercise 17 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด D
Exercise 18 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด G
Exercise 19 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด E
Exercise 20 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด C7
Exercise 21 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด B7
คอร์ดทาบ (Barre Chord)
Exercise 22 รู้จักและฝึกใช้คอร์ด F
ทบทวนคอร์ดพื้นฐาน
ฝึกมือขวา-ฝึกตีคอร์ดลงและขึ้น
Exercise 23 แบบห้องละ 4 จังหวะ (4/4)
Exercise 24 แบบห้องละ 3 จังหวะ (3/4)

Step 3 เล่นเป็นเพลง ตีคอร์ด
ฝึกตีคอร์ดกับเพลง ตัดใจไม่ลง (4/4)
ฝึกตีคอร์ดกับเพลง หลง (3/4)
การตีคอร์ดที่ใช้กันเป็นส่วนมาก (4/4)
Exercise 25 แบบห้องละคอร์ด (คอร์ดละ 4 จังหวะ)
Exercise 26 แบบห้องละ 2 คอร์ด (คอร์ดละ 2 จังหวะ)
ฝึกตีคอร์ดกับเพลง Rhythm of the Rain
รวมตารางคอร์ดพื้นฐาน

Step 4 รู้จัก Tab มือขวาเพื่อฝึก เกา
สัญลักษณ์นิ้วมือขวาและการดีด (เกา)
Exercise 27 การเกาห้องละ 3 จังหวะ (3/4)
Exercise 28 การเกาห้องละ 4 จังหวะ (4/4)
Pattern การเกาพื้นฐานยอดนิยม

Step 5 รู้จัก Root ของคอร์ด Passing Bass และ Alternating Bass
Root ของคอร์ดที่ใช้เป็นเสียงเบส
Passing Bass
Alternating Bass

Step 6 เล่นเป็นเพลง เกา
ฝึกเกากับเพลง หลง
ฝึกเกากับเพลง สายทิพย์
ฝึกเกากับเพลง สายชล
ฝึกเกากับเพลง ตัดใจไม่ลง
ฝึกเกากับเพลง Your Cheating Heart

Step 7 รู้จัก Tab มือซ้าย-การกดสายและสัญลักษณ์นิ้วมือซ้าย

Step 8 เล่นอย่างมีสีสันด้วย Hammer On, Pull Off และ Slide
ฝึกเล่น Hammer On, Pull Off และ Slide
แบบฝึกเล่น Hammer On, Pull Off และ Slide

Step 9 การใช้คอร์ดแม่แบบเพื่อสร้างคอร์ดอื่นๆ
รู้จักคอร์ดแม่แบบ (Chord Formation)
การใช้ Form (Moveable Chord Form)
การเปลี่ยน Form (Change Chord Type)

Step 10 การนำ Capo มาใช้เปลี่ยนคีย์ที่ร้องไม่ถึงหรือจับคอร์ดยาก

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี:

Disc 1
• Introduction
• ส่วนประกอบของกีต้าร์
• การตั้งสายกีต้าร์
• การเลือกซื้อกีต้าร์
• สัญลักษณ์ต่างๆ ใน Chord Diagram
• ชื่อคอร์ด
• โครงสร้างคอร์ด

Disc 2
• ฝึกจับและเปลี่ยนคอร์ดกลุ่ม C-Am
• ฝึกเปลี่ยนคอร์ดห้องละ 1 คอร์ด
• ฝึกจับและเปลี่ยนคอร์ดกลุ่ม Dm-G7
• ฝึกเปลี่ยนคอร์ดห้องละ 1 คอร์ด
• สลับการเปลี่ยนคอร์ดข้ามกลุ่ม C-G7 และ Am-Dm
• รวมกลุ่มคอร์ด C-Am-Dm-G7
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด Em
• ฝึกใช้คอร์ด Em เพิ่มเติม
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด A7
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด E7
• ฝึกใช้คอร์ด A7-E7 เพิ่มเติม
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด D7
• ฝึกใช้คอร์ด D7 เพิ่มเติม
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด A
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด D
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด G
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด E

Disc 3
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด C7-B7
• คอร์ดทาบ (Barre Chord)
• รู้จักและฝึกใช้คอร์ด F
• ทบทวนคอร์ดพื้นฐาน
• ฝึกมือขวา / ตีคอร์ดลงและขึ้น
• ตีคอร์ดเป็นเพลง / เพลงตัดใจไม่ลง
• ตีคอร์ดเป็นเพลง / เพลงหลง
• การตีคอร์ดที่ใช้กันมาก
• ตีคอร์ดเป็นเพลง / Rhythm of the Rain
• รวมตารางคอร์ดพื้นฐาน

Disc 4
• รู้จัก Tab มือขวา สัญลักษณ์นิ้วมือขวา และการดีดสาย
• รู้จัก Tab มือขวา / การเกาห้องละ 3 จังหวะ
• รู้จัก Tab มือขวา / การเกาห้องละ 4 จังหวะ
• รู้จัก Tab มือขวา / Pattern การเกาพื้นฐาน
• Root ของคอร์ด
• Passing Bass
• Alterating Bass
• เกาเป็นเพลง / เพลงหลง

Disc 5
• เกาเป็นเพลง / เพลงสายทิพย์
• เกาเป็นเพลง / เพลงสายชล
• เกาเป็นเพลง / เพลงตัดใจไม่ลง
• เกาเป็นเพลง / เพลง Your Cheating Heart
• รู้จัก Tab มือซ้าย
• Hammer On, Pull Off, Slide
• Chord Formation
• Moveable Chord Form
• Change Chord Type
• การใช้ Capo
• สรุป

เพิ่มเติม:

(ปกกล่องวีดีโอซีดี)

(ปกหลังกล่องวีดีโอซีดี)

(ScreenCD)

written by admin \\ tags: , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273