หัดทำเว็บ

ราคาพิเศษ 166 บาท
ปกติ 195 บาท
ประหยัด
29 บาท

สั่งซื้อหนังสือ หัดทำเว็บสื่อการสอนชุด หัดทำเว็บ ทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การตกแต่งภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปเป็นองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ รวมไปถึงวิธีการทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปเป็นองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ รวมไปถึงวิธีการนำเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บน Internet

.

.

.

.

เนื้อหาภายใน:

เนื้อหาในซีดีรอมแผ่นที่ 1
• บทนำ
– คุยกันก่อน
– ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์
– การเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรก
– New Site
– Manage Sites
– การตั้งค่าภาษาไทย
– New Docment
– Bold & Italic
– Save & Preview
– Space
– New Line

• การจัดวางเนื้อหาบนเว็บเพจ
– Appearance
– Links
– Title
– รูปแบบตัวอักษร
– ลิสต์
– การตั้งค่าฟอนต์
– การใช้ Style
– ตัวอักษรพิเศษ
– Horizontal Rule
– วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด

• การทำงานกับกราฟฟิก
– รูปภาพ
– การวางรูปผสมกับข้อความ
– Image Editing Preference
– Web Photo Album
– วีดีโอ

• การสร้างลิงค์
– ลิงค์แบบข้อความ
– ลิงค์แบบรูปภาพ
– ลิงค์แบบ Flash Button
– ลิงค์แบบ Flash Text
– ลิงค์ภายใจเอกสาร
– อีเมล์ลิงค์
– Image Map

• ตาราง
– ตาราง
– เซลล์
– การจัดหน้าเว็บเพจด้วยตาราง

• การออกแบบเว็บเพจด้วยเลเยอร์
– เลเยอร์
– ตัวอย่างการใช้เลเยอร์

• การเพิ่ม Interactivetyให้กับเว็บเพจ
– Rollover Image
– Rollover Image กับภาพจำนวนมากกว่าหนึ่งภาพขึ้นไป
– Rollover Image กับ Image Map

เนื้อหา ในซีดีรอมแผ่นที่ 2
• เทคนิคการใช้โปรแกรมเสริม
– Google Image Search
– Photoshop : Crop
– Photoshop : Magic Wand
– Photoshop : GIF & JPG
– Flash : Introduction
– Flash : Tweening (แบบที่1)
– Flash : Tweening (แบบที่2)
– Flash : Tweening (แบบที่3)
– Flash : Importing Images and Sounds
– Flash : ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งภาพ และเสียง

• Free Web Hosting
– สมัครสมาชิก GeoCities Free
– อัพโหลดไฟล์
– Site Statistics

• Geocities
– ตัวนับ
– สมุดเยี่ยม

written by admin \\ tags: , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273