พูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุด ในชีวิตประจำวันราคาพิเศษ 144 บาท
ปกติ 169 บาท
ประหยัด 25 บาท

รวม 1,500 ประโยค สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ทุกประโยค มีคำอ่านกำกับและคำแปลภาษาไทย
MP3ฟังการออกเสียงช้า ชัด ตามทันได้จากเจ้าของภาษา

เรียนรู้ควบคู่กับ MP3 อธิบายเป็นภาษาไทย ออกเสียงประโยคและบทสนทนาโดยเจ้าของภาษา ฟังและฝึกออกเสียงตามได้ทันที

พูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุด ในชีวิตประจำวัน

รวบรวมรูปประโยคภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษกว่า 1,500 ประโยค โดยเป็นประโยคที่มักใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละประโยคถูกจัดเรียงตามหมวดหมู่ การใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ มีคำอ่านและคำแปลภาษาไทยกำกับทุกๆ ประโยค ซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกพูดสามารถออกเสียงได้อย่างมั่นใจ และประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในทุกหมวดหมู่การใช้งาน

MP3 ฟังการออกเสียงและฝึกพูดตาม 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1
เจ้าของภาษาจะพูดช้าๆ และชัดเจน เพื่อให้ผู้เริ่มฝึกฟังอย่างเข้าใจ และฝึกพูดตามได้
รูปแบบที่ 2
เพิ่มความเร็วในการพูด ซึ่งเป็นสำเนียงและระดับความเร็วที่ใช้พูดคุยกันตามธรรมชาติ

Contents
Chapter 1 การทักทาย Greeting
Chapter 2 การแนะนำตัวเอง Introducing Oneself
Chapter 3 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน Introducing Each Other
Chapter 4 การกล่าวลา Saying Goodbye
Chapter 5 การกล่าวแสดงความขอบคุณ Saying Thank You
Chapter 6 การกล่าวคำขอโทษ Apologizing
Chapter 7 การขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือ Asking for Permission and Help
Chapter 8 ฟังไม่เข้าใจ Dont understand
Chapter 9 ที่ร้านอาหาร At the restaurant
Chapter 10 การชอบปิ้ง Shopping
Chapter 11 เมื่อเจอกับปัญหา Getting into trouble
Chapter 12 วันและเวลา Dates and times
Chapter 13 เทศกาล Festivals
Chapter 14 ช่วงวันหยุดพักร้อนและปิดเทอม Vacations and holidays
Chapter 15 สถานที่ท่องเที่ยว Tourist places
Chapter 16 สภาพอากาศ Climates
Chapter 17 การอธิบายลักษณะ Descriptions
Chapter 18 การงาน Occupations
Chapter 19 การศึกษา Educations
Chapter 20 สถานภาพสมรสและครอบครัว Marital Status and Family
Chapter 21 เวลาว่างและความสนใจ Free Times and Interests
Chapter 22 การคุยเกี่ยวกับเรื่องอินเตอร์เน็ต Talking about the Internet
Chapter 23 การขอยืม Borrowing
Chapter 24 การโทรศัพท์ Telephone
Chapter 25 การนัดหมาย Appointments
Chapter 26 การเชื้อเชิญ Invitation
Chapter 27 การชมและการตำหนิ Compliments and Complaints
Chapter 28 ข้อห้ามและคำเตือน Prohibitions and Warnings
Chapter 29 คำแนะนำและข้อเสนอแนะ Advice and Suggestions
Chapter 30 ความชอบและความไม่ชอบ Likes and Dislikes
Chapter 31 การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย Agreements and Disagreements
Chapter 32 ความสามารถ Ability
Chapter 33 อารมณ์ความรู้สึก Emotions and feelings
Chapter 34 การแสดงความปรารถนาดี Expressing Goodwill
Chapter 35 ความบ่อยของการกระทำ Frequency

เพิ่มเติม:

(ปกหน้า)

(ปกหลัง)

(ซีดี MP3)


written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273