พูดอังกฤษธุรกิจราคาพิเศษ 230 บาท
ปกติ 270 บาท
ประหยัด 40 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวงธุรกิจ เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ตรงกับการใช้งานจริง

ภาษาอังกฤษจำเป็นมากในแวดวงธุรกิจ ผู้ที่ทำงานในบริษัทส่วนใหญ่ต้องรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่านและ การเขียน ด้วยเหตุนี้ผู้จัดจึงได้รวบรวมหนังสือเรื่องนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ที่ตรงกับการใช้งานจริง อีกทั้งยังได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปหนังสือพูดอังกฤษธุรกิจ มีทั้งหมด 15 บท แต่ละบทประกอบด้วย คำศัพท์ประจำบท บทสนทนาที่จำลองมาจากสถานการณ์จริง มีคำอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย ทบทวนไวยากรณ์ และนานาสาระน่ารู้เรื่องภาษาอังกฤษ นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วยังมีวีซีดีประกอบการเรียนอีกด้วย ท่านจะได้ยินเสียงการสนทนาจากเจ้าของภาษาทั้งชาวอังกฤษและ อเมริกัน

เนื้อหาภายใน:

• Lesson 1 การทักทายและการแนะนำตัวเอง (Greeting & Introducing yourself)
• Lesson 2 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน (Getting Them to Know Each Other)
• Lesson 3 การบอกตำแหน่งหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ (Position & Responsibilities)
• Lesson 4 แนะนำบริษัท (About your company)
• Lesson 5 การนัดหมาย (Appointment)
• Lesson 6 การเชื้อเชิญ (Invitation)
• Lesson 7 การรับประทานอาหารข้างนอกกับลูกค้า (Dining out with a client)
• Lesson 8 การแนะนำสินค้าตัวใหม่ (Introducing a new product)
• Lesson 9 การสั่งซื้อสินค้า (Making an order)
• Lesson 10 การต่อรองราคาสินค้า (Bagaining)
• Lesson 11 การจัดส่งและวิธีการชำระเงิน (Delivery and Payment)
• Lesson 12 การับข้อร้องเรียนเรื่องสินค้า (Complaints)
• Lesson 13 การนำเสนองาน (Presentation)
• Lesson 14 การสนทนาทางโทารศัพท์ (Telephone)
• Lesson 15 การต้อนรับบุคคล (Receiving a visitor)
• ประมวลศัพท์ธุรกิจ

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273