พูดอังกฤษตามสถานการณ์ราคาพิเศษ 204 บาท
ปกติ 240 บาท
ประหยัด 36 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในสถานะการณ์ต่างๆ เข้าใจความหมายของเจ้าของภาษาและสนทนาได้อย่างไม่ติดขัด

พูดอังกฤษตามสถานะการณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ เพื่อการนำไปใช้ในสถานะการณ์ต่างๆ การขอใช้ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และเพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งบทสนทนาและสถานการณ์ต่างๆ ในหนังสือ เล่มนี้ล้วนเป็นถ้อยคำสำนวนที่พบบ่อยในชีวิต ประจำวันสามารถเรียนรู้ได้ง่ายด้วยตนเอง พร้อมฝึกทักษะการฟัง จากเจ้าของภาษา โดยแต่ละบทจะมีเสียงอ่านไทย พร้อมคำแปล และคำศัพท์ ประกอบด้วยสถานการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

เนื้อหาภายใน:

การขอใช้ความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
• การขอความคิดเห็นจากบุคคลอื่น
• การแสดงความคิดเห็นของตนเอง

การอธิบาย

การกล่าวแสดงความเข้าใจ
• การสอบถามความเข้าใจของบุคคลอื่น
• การสอบถามเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจ
• การขอร้องให้กล่าวซ้ำ

การกล่าวแสดงการเปรียบเทียบ

การกล่าวแสดงความเป็นไปได้
• การแสดงความเป็นไปได้
• การกล่าวแสดงถึงความไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือไม่สามารถเป็นไปได้

การกล่าวแสดงถึงการชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า

การถามความเห็นและการออกความเห็น
• การตั้งคำถามเพื่อขอให้ผู้อื่นแสดงความเห็นด้วย
• การกล่าวแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูดเพียงบางส่วน
• การกล่าวแสดงความไม่เห็นด้วย
• การกล่าวแสดงความสงสัยหรือไม่แน่ใจกับสิ่งที่ผู้พูดพูด

การกล่าวแสดงความตั้งใจและการตัดสินใจ
• การกล่าวแสดงความตั้งใจ
• การกล่าวตัดสินใจ

การให้คำแนะนำ
• การกล่าวขอคำแนะนำ
• การให้คำแนะนำ

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273