ติว Eng. เตรียม Ent. ชุดที่ 2ราคาพิเศษ 213 บาท
ปกติ 250 บาท
ประหยัด 37 บาท

เหมาะสำหรับ ผู้เตรียมสอบ ENTRANCE สอบเลื่อนชั้น, สอบเลื่อนขั้น, สอบทหาร, สอบเข้าตำรวจ, สอบเข้าพยาบาล หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ

“ติว Eng. เตรียม Ent’” จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเลื่อนชั้นหรือเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้รู้จักกับ ข้อสอบชนิดต่างๆ และวิธีการทำข้อสอบแต่ละชนิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น เหนืออื่นใดผู้จัดทำปรารถนาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและมี พื้นฐานอันดีในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการรับความรู้ในระดับที่สูง ขึ้นต่อไป

ชุดที่ 2 Examples (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างข้อสอบ 1 (Conversations and Cloze Test) – ตัวอย่างข้อสอบเอ็นทรานซ์พร้อมวิธีการทำทีละข้อของข้อสอบแบบบทสนทนาและแบบ เติมคำในช่องว่าง ซึ่งคัดมาจากข้อสอบเอ็นทรานซ์ในปีที่ผ่านๆ มา ตัวโจทย์มีความหลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ได้กับข้อสอบทุกชนิดมีการอธิบายพื้นฐานความรู้เชิงโครง สร้างที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ พร้อมศัพท์ควรรู้

เนื้อหาภายใน:

Part 1 Conversation (แบบทดสอบบทสนทนา)

Disc 1
Short Conversation (บทสนทนาแบบสั้น)

Disc 2,3
Long Conversation (บทสนทนาแบบยาว)

Disc 4
Sentence Completion (การเติมประโยคให้เต็ม)

Part 2 Cloze test

Disc 5, 6
(แบบทดสอบเติมคำในช่องว่าง)

written by admin \\ tags: , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273