ติว Eng. เตรียม Ent. ชุดที่ 1ราคาพิเศษ 204 บาท
ปกติ 240 บาท
ประหยัด 36 บาท

เหมาะสำหรับ ผู้เตรียมสอบ ENTRANCE สอบเลื่อนชั้น, สอบเลื่นขั้น, สอบเข้าตำรวจ, สอบทหาร, สอบเข้าพยาบาล หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ

“ติว Eng. เตรียม Ent’” จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเลื่อนชั้นหรือเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้รู้จักกับข้อสอบชนิด ต่างๆ และวิธีการทำข้อสอบแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น เหนืออื่นใดผู้จัดทำปรารถนาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และมีพื้นฐานอันดีในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการรับความรู้ในระดับที่ สูงขึ้นต่อไป

แนะนำส่วนต่างๆ ในข้อสอบเอ็นทรานซ์ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบประกอบกับตัวอย่างข้อสอบเอ็นทรานซ์จริง และภาคผนวกเพื่อเพิ่มเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต้อการทำข้อสอบ ทั้งพูด อ่าน และเขียน ถือเป็นภาคทฤษฎีเพื่อเตรียมตัวทำข้อสอบจริงในภาคปฏิบัติ

เนื้อหาภายใน:

Disc 1
part 1 – Conversation (แบบทดสอบบทสนทนา)

Disc 2
part 2 – Cloze test (แบบทดสอบเติมคำในช่องว่าง)

Disc 3
part 3 – Reading (แบบทดสอบทักษะการอ่าน)

Disc 4
Appendix (ภาคผนวก)

written by admin \\ tags: , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273